Gratis utbildning för föräldrar

Måndag 6 maj kl.18.00–20.00 Aulan Kärrtorps Gymnasium

Coachande föräldraskap

DU ÄR DEN VIKTIGASTE PERSONEN I DITT BARNS LIV OCH HUR KAN JUST DU STÖTTA DITT BARN PÅ BÄSTA SÄTT?

”Vi måste vattna de blommor vi vill ska växa”
Som förälder är du viktig för ditt barns motivation, utveckling och upplevelse av fotbollen och hens möjligheter till ett livslångt intresse för idrott i stort. Du är också en viktig resurs i föreningens arbete med att skapa en idrottsmiljö för så många som möjligt, så länge som möjligt så bra verksamhet som möjligt.

Föreläsare är Kim Rehnfeldt som är organisationskonsult, föreläsare och coach. Han processleder organisationsförändringar och förbättringsarbete och föreläser och utbildar inom idrotten i en rad olika områden såsom föreningskunskap, effektivt styrelsearbete, coachande föräldraskap. Kim har även under många år varit ordförande i Rotebro IS och har tidigare suttit i Stockholm Fotbollförbunds Föreningskommitté och Styrelse.

Anmäl dig på denna länk. http://fotbollszonen.se/anmal/anmal?Id=f752a17d-2675-4c49-bd7b-b4f10215435b